ANLAMAZLIKTAN GELİNEN GERÇEKLER
   

Bu sitede anlatılacak olan konular, yüzyıllardır birçok insan tarafından görmezlikten gelinen, olağanüstü bir gerçekle ilgilidir. Her insan, farkında olsa da olmasa da bu gerçekle iç içe yaşar. Ancak sadece dikkatli, samimi ve ön yargısız olarak düşünen insanlar bu gerçeği rahatlıkla kavrayabilirler.

Burada anlatılacak olanlar, bugüne kadar pek çok insanı olağanüstü derecede şaşırtan, hayata bakış açılarının tamamen değişmesine sebep olan, son derece önemli ve büyük bir gerçektir. Bu gerçeği şöyle açıklayabiliriz:

Biz, doğduğumuz andan itibaren bize verilen telkinle ‘herşey’in, beynimizin dışındaki bir dünyada sabit olduklarını, her birinin maddesel varlıklar olduklarını ve bizim bu nedenle bunların asıllarını gördüğümüzü, hissettiğimizi zannederiz. Oysa, biz hiçbir varlığın aslını asla göremeyiz ve bu varlıkların asıllarına asla dokunamayız.

Hayatımızın birer parçası olan tüm olaylar, hayatımız boyunca gördüğümüz, tuttuğumuz, dokunduğumuz, kokladığımız, tattığımız, dinlediğimiz herşey, gerçekte beynimizde oluşan görüntü ve hislerdir.

Kısacası bizim, madde sandığımız herşey aslında bir hayal olarak beynimizde meydana gelen görüntülerden oluşmaktadır. Dolayısıyla maddenin aslının, bizim dışımızda, var olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olmamız asla mümkün değildir.
  Materyalist düşünceyi temelinden çökerten bu gerçek, bir felsefe veya herhangi bir fikir değildir. Aksine bugün modern bilimin kesin olarak ispatladığı ve inkarı kesinlikle mümkün olmayan teknik bir gerçektir. Bugün tıp, biyoloji, fizik, nöroloji, beyin ve ilgili tüm alanlarda uzman olan hangi bilim adamına "biz dünyayı nasıl ve nerede görüyoruz?" diye sorulsa, verdikleri tek cevap vardır: Tüm dünyayı beynimizdeki görme merkezinde görür ve hissederiz.

  21. yüzyılda bilimin kesin olarak ortaya çıkardığı, insanda büyük bir şaşkınlık ve hayret uyandıran bu bilginin akla getirdiği sorulardan bazıları şunlardır:

  -Eğer tüm hayatımız, beynimizde meydana gelen görüntülerden ibaretse, bu görüntüleri beynimizde oluşturan kimdir?

  -Beynimizde oluşan bu görüntüleri beynimizin içinde bir gözü olmadan izleyen ve izlediklerinden zevk alan, sevinen, heyecan duyan kimdir?

  -Beynimizin dışında, gördüğümüz, kokladığımız, dokunduğumuz maddi dünyanın bir aslı var mıdır?

  -Farz edelim böyle bir dünya var; bu dünyaya bizim herhangi bir şekilde ulaşmamız mümkün olmadığına göre, biz her halikarda bir hayali izliyor olmaz mıyız?

  Bu sitede bu çok önemli soruların cevaplarını bulacaksınız.